Dokumentärfilm AB bildades 1999 av Anders Berggren och Carl Javér. Bolaget producerar modern dokumentärfilm för såväl TV som Biograf. Carl och Anders håller även dokumentärseminarier om deras metod "Hang around". Carl är utbildad filmare vid Biskops-Arnö folkhögskola. Anders har gått Journalistlinjen vid JMG. Under de år som Anders och Carl har arbetat tillsammans har de använt, utvecklat och förfinat arbetet med den dokumentära observerande metoden.

 

 

Anders Berggren och Carl Javér

 

 

 

Dokumentärfilm AB har de senaste åren gett en mängd workshops och föreläsningar både i Sverige och utomlands. Temat är observerande dokumentärfilm. Om du är intresserad av en kurs kan du läsa mer här.

 

Från invignigsfesten av Dokumentärfilm AB 1999.

 

Copyright © 2010 Dokumentärfilm AB